Khả năng anh ngữ và time gap.

Oct 31, 2018
176
19
18
#1
Trong vòng 1 tháng, tôi nhận khá nhiều câu hỏi của các sinh viên của cùng một vấn đề: Tiếng Anh & time gap. Vấn đề trục trặc của các em nằm ở chỗ yếu tiếng Anh . Các em sang Canada phải học lại dự bị tiếng Anh để vào khoá chính . Khoá dự bị học đã xong, thi các môn tiếng đã pass nhưng khoá học chính còn nhiều tháng nữa mới bắt đầu . Theo luật hiện hành thì các sinh viên du học không được ở Canada 3 tháng mà không ghi danh theo học bất cứ một khoá học nào . Thời gian trống này gọi là lỗ hổng time gap. Có 2 giải pháp để đối phó với vấn đề này :1/ các em buộc phải ghi danh 1 khoá học nào đó để lấp lỗ time gap này, 2/về nước Việt Nam rồi qua lại . Cả 2 giải pháp trên đều là thất bại và lỗ nặng về thời gian cũng như tiền bạc .
Giải pháp 1: Nếu may mắn, các em đối chiếu các khoá học đang mở của college hiện thời , tìm ra các môn mà mình sẽ học, đăng ký học những môn đó trước, trong khoảng thời gian trống. Ví dụ: trong trường đang mở những lớp đêm dạy các môn accounting 101, economics 102...
Đọc bài viết...


 
Hội du lịch - Chia sẻ kinh nghiệm du lịch từ các Reviewer