Học bổng của Viện Thụy Điển dành cho Chuyên gia Toàn cầu 2019

Oct 31, 2018
176
19
18
#1
Chương trình Học bổng dành cho Chuyên gia Toàn cầu (SISGP) của Viện Thụy Điển là một phần trong chương trình giải thưởng quốc tế của chính phủ Thụy Điển, nhằm phát triển các nhà lãnh đạo toàn cầu, những người sẽ đóng góp cho Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững. Nó được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Thụy Điển và được quản lý bởi Viện Thụy Điển (SI). Chương trình cung cấp một cơ hội duy nhất cho các chuyên gia toàn cầu để phát triển chuyên nghiệp và học thuật, trải nghiệm xã hội và văn hóa Thụy Điển và xây dựng mối quan hệ lâu dài với Thụy Điển.
Mục tiêu là để cho phép những người có học bổng đóng vai trò tích cực trong sự phát triển tích cực của các vấn đề xã hội nơi họ sinh sống. Ứng viên lý tưởng là những chuyên gia trẻ đầy tham vọng có trình độ học vấn, thể hiện công việc và kinh nghiệm lãnh đạo, tham vọng tạo ra sự khác biệt bằng cách làm việc với các vấn đề góp phần phát triển công bằng và bền vững ở nước họ trong một viễn cảnh dài hạn và ý tưởng rõ...
Đọc bài viết...


 
Hội du lịch - Chia sẻ kinh nghiệm du lịch từ các Reviewer