Các trường có khóa ôn thi AEIS tại Singapore

Chiliposts

Chiliposts.com
Content creators
Apr 26, 2019
7
0
1
Việt Nam
chiliposts.com
#1
Hệ thống giáo dục công lập Singapore là một trong những nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới, do đó rất nhiều gia đình mong muốn cho con em theo học tại những trường công lập khi du học Singapore ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, để được học tại một trường công lập của Singapore, sinh viên quốc tế phải tham gia kỳ thi đầu vào (AEIS) rất gát gao của Bộ giáo dục Singapore. Thêm vào đó, sự khác biệt giữa các hệ thống giáo dục khiến sinh viên quốc tế gặp không ít khó khăn trong kỳ thi đầu vào các trường công lập của Singapore. Do vậy, trước khi tham gia kỳ thi đầu vào này, sinh viên quốc tế nên dành ít nhất 3 tháng, tham gia khóa luyện thi vào trường công để bổ sung kiến thức theo chuẩn chương trình học của Singapore và làm quen với dạng thức bài thi.
Trường Coleman College
Địa chỉ:  Blk 167, #02,Tower 4, Jalan Bukit Merah, 15 Connection One, Singapore 150167
Điện thoại: +65 6336 3462
Website: https://colemancollege.edu.sg/...
Đọc bài viết...


 
Hội du lịch - Chia sẻ kinh nghiệm du lịch từ các Reviewer